Categories
Uncategorized

Mos E Kaloftë Njeri Atë Që Po Heq Ajo/ Kjo Grua Hu Mbi Tre Fëmijët Dhe Burrin Në Të Njëjtën Ditë, Ta Pr Ek Z Emrën Me Fjalët Kur U Dha Lamtumirën E Fundit: O Zot!!

Mos E Kaloftë Njeri Atë Që Po Heq Ajo/ Kjo Grua Hu Mbi Tre Fëmijët Dhe Burrin Në Të Njëjtën Ditë, Ta Pr Ek Z Emrën Me Fjalët Kur U Dha Lamtumirën E Fundit: O Zot!!
Të hum basësh të da shurit e tu është një d himb je aq e madhe sa nuk ka fjalë për ta përshkruar.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Por atë që e ka kaluar një nënë mos e kaloftë njeri.Ajo h umbi burrin e saj dhe tre fëmijët në të njëjtën ditë.
Ajo i dha l amtumirën e fundit burrit të saj dhe tre fëmijëve në të njëjtën ditë.E shkatërr uar nga pi këllimi dhe me lotët që nuk pushonin ajo i përcolli ata për në banesën e fundit. Burrin e Lorettës dhe tre fëmijët e saj i v ra në, kurse ajo mbeti e pla gosur.

Loretta Traynor do donte që edhe ajo ta kishte hum bur jetën aq e madhe është dh imbja e saj. I vetmi që mb ijetoi është djali i saj Sam.Gruaja mes atij pik ëllimi të madh tha vetëm: Kjo që mv nd odhi mua mos i ndodh askujt. Zoti le të t’i dën ojë ata.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *