Categories
Uncategorized

Njihuni Me Nusen Më Të Mirë Në Botë: Almira Shpëton Vjehrrin Nga Vdekja Duke I Dhuruar Mushkëritë Dhe…(VIDEO)

Nusret Mumiq nga Zhivnica në Bosnje Hercegovinë është p ensionuar në moshë 60 vjeçare. Mirëpo kur është bë gati të kalojë në q etësi ditët si p ensionist, mj ekët i kanmë d iagnostifikuar c irozë në m ushkëritë e zeza.

Në fillim ka shpr esuar se s ëmundja nuk është aq e rr ezikshme, por më vonë është treguar se shp ëtimi i vetëm për të mund të jetë tr ansplantimi. Nusreti ka tre djem, por siç kanë treguar an alizat, asnjëri nuk ka mundur të jetë donator i një pjesë të m ushkërisë për babin.

Në këtë situatë, ndihmë ka ardhur nga reja e tij, Almira Mumiq, Bashkëshortja e djalit më të madh Nusmirit, ka vendosur të dhurojë një pjesë të m ushkërisë së saj të zezë për të ja shp ëtuar vjehrrit jetën.
↓↓

Op eracioni është kryer me s ukses dhe Nusreti është sh ëruar, kurse edhe Almira ka kaluar pa pro bleme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *