Categories
Uncategorized

Nëse Ndien Dhimbje Në Trupin Tënd Thuaje Këtë Lutjë

Nëse Ndien Dhimbje Në Trupin Tënd Thuaje Këtë Lutjë

Cfarë duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij-Cfarë duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij-Vendos dorën në vendin që të dhemb dhe thuaj:Bismilah (3 herë), dhe pastaj thuaj:Eudhu bil-lahi ve kudretihi min sherri ma exhidu ve uhadhiru (7 herë).Në emër të Allahut. Kërkoj mbrojtjen e Allahut me fuqinë e Tij nga e keqja e kësaj që ndiej dhe frikohem.Muslimi 4/1728.( Zoti na lehtesofte cdo dhembje dhe pikellimZoti na falte na ruajt e na meshirofte e kurre mos na sprovofte.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *