Categories
Uncategorized

Për ju që ngrini në frigorifer mishin një kohë të gjatë, duhet ta dini këtë gjë

Për ju që ngrini në frigorifer mishin një kohë të gjatë, duhet ta dini këtë gjë

Nëse tashmë keni blerë sasi të mëdha mishi për rezervë, është e nevojshme të dini si ta vendosni drejt atë mish në frigorifer me ngrirje të thellë në mënyrë që të jetë i sigurt më gjatë për konsumim

T emperatura ideale në frigorifer me ng rirje të thellë është minus 18 gradë C elsius, sepse kështu pengon rritjen e m ikroorganizmave dhe çaktivizohen të gjitha mi krobet siç janë bakteret, tharmi dhe myku, i cili gjendet në ushqim. Edhe pse eksp ertët thonë që është e sigurt që mishi të jetë i ngrirë në paketimin or igjinal, për ngrirje më shumë se dy muaj rekomandojnë mbështjelljen e mishit në folie plastike apo ndarje në qese plastike për ngrirje, por thjesht mundeni ta lini në qese plastike bashkë me paketimin or igjinal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *