Categories
Uncategorized

Ae Dini Pse Mund Të Ndjeni Sikur Ju Zë “Rryma” Kur Prekni Dikë!! Mësojeni Tani…

Tr.upi i njeriut mund të sjellë surpriza të mrekullueshme. Mendoni, për shembull, për faktin se ndonjëherë jemi në gjendje të përcjellim ene.rgji elek.trike në sasi të vogla në objekte të tjera.

A keni marrë ndonjëherë god.itje të lehta elektrike kur i afroheni dikujt ose prekni një objekt? Nëse keni menduar pse ndodh kjo dukuri dhe si funksionon, zbuloni më poshtë arsyet.

Çdo gjë rreth nesh përbëhet nga atome dhe, natyrisht, kjo përfshin edhe trupin e njeriut. Atomet, nga ana tjetër, janë bërë nga protone, elektrone dhe neutrone.

Secila prej tyre ka një ngarkesë pozitive, negative ose neutrale, përkatësisht. Dhe ndërsa atomet në përgjithësi kanë një numër disi të qëndrueshëm të këtyre 3 llojeve të grimcave, elektronet priren të udhëtojnë nga një vend në tjetrin gjatë gjithë kohës.

Kjo do të thotë që ata mund të lëvizin nga orenditë tona te rrobat, dhe prej andej te shpatulla e një kolegu kur i përshëndesim apo u japim një përplasje mbi supe ose një shtrëngim duarsh.

Goditjet e vogla elektrike janë më të zakonshme kur koha është e ftohtë dhe e thatë

Gjatë dimrit, ose në pjesë të botës ku klima është veçanërisht e thatë dhe e ftohtë, elektriciteti statik mund të jetë më i shpeshtë.

Kjo për faktin se ajri i lagësht në të vërtetë është një përcjellës natyral, i cili, mund të ndihmojë në shmangien e shkarkimeve më të forta, siç janë ato që ndodhin në ambiente ku lagështia është më e ulët.

Në rastin e kësaj të fundit, mungesa e lagështisë mund të shkaktojë shkarkime të shpeshta elektrike kur dikush po prek sipërfaqe të caktuara.

Ka disa materiale që na japin elektronet e tyre dhe të tjerë që na bëjnë të “dërgojmë shkëndija”

Siç e dini, metalet janë përçuesit kryesorë të energjisë elektrike – aq shumë, saqë ato përdoren për të krijuar objekte speciale, qëllimi i vetëm i të cilave është përçimi i energjisë elektrike.

Sidoqoftë, ka edhe fibra, të tilla si poliestra, që kanë një nivel të ulët të përçueshmërisë dhe prapë mund të përfshihen në tranzitin e energjisë elektrike që udhëton nga një vend në tjetrin, kur papritmas japim ose marrim këto goditje të lehta elektrike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *