Categories
Uncategorized

E gjeni dot se kush është personi në foto/ Sot është shumë i famshëm në Shqipëri

Pa varësisht se është një prej figurave shumë të njohura shqiptare pak gjëra dimë për je tën pr ivate dhe të shkuarën e Blendi Fevziut. Mo deratori i cili prej 20 vitesh ishte në krye të emisionit “Op

inion” mban një pr ofil mo de st lidhur me pu blikimin e de ta je ve për jetën e tij familjare dhe vetëm së fundi duket se ka th y e r disi ba rrierën, që kishte ve ndosur mes tij dhe ndj ekësve të tij në rrj e t et so ci a le.
Bleni Fevziu, moderatori i emisionit ‘Op ininon’ ka shuar një ku riozitet, që me si gu ri pjesa më e madhe e au diencës të tij e ka. Si mund të duket ai me fl o kë…! Ga zetari i njohur është bërë no stalgjik dhe ka p ublikuar një kolazh ku shihet duke pozuar në të njëjtin vend si para 32 viteve në 1987.

Në sy kanë r ë në flokët e tij të gjatë dhe brune. Këtë foto ai e ka kr ahasuar me atë se si duket sot, eshte me te vertete per tu ha bi t ur se si ka mu nd e si qe ga zetari ka p e su a r ndr yshim aq te madhe, ku ne ditet e sotme duket to talisht ndr yshe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *