Categories
Uncategorized

Lutuni me këtë Lutje cdo ditë mëngjes dhe mbrëmje per cdo dite..!?

Lutuni me këtë Lutje cdo ditë mëngjes dhe mbrëmje per cdo dite..!?

Lutuni me këtë Lutje cdo ditë mëngjes dhe mbrëmje per cdo dite..!?
All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente, halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu, eudhu bike min sherri na sanatu, eb`u leke bi nimetike aleje ve eb`u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *