Categories
Uncategorized

Kosovarët nuk i përkasin Kombit Shqiptarë! Janë Turq të përzier me Serbë!

Kosovarët nuk i p ërkasin Kombit Shqiptarë! Janë Turq të p ërzier me Serbë!

Almer Toska thotë se: ”Kosovarët n uk janë shqiptarë, janë turq të p ërzier me serb” .

i quhet Almer Toska, PD në zgjedhjet e fundit parlamentare e solli kandidat për deputet në zonën e tij të Roskovecit,

ndidati për deputet i Partisë Demokratike në Qarkun e Fierit, Almer Toska, ka bërë një deklarim ku flet per Kosovaret.

“Kosovarët n uk janë shqiptarë.

Janë turq të p ërzier me serb”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *