Categories
Uncategorized

Një këshillë nga kardioIogu njohur Nëse nuk doni që mush këritë tuaja të demtohen për shkak të vi’rusit, pini këtë çdo ditë

Një këshillë nga kardioIogu njohur Nëse nuk doni që mush këritë tuaja të demtohen për shkak të vi’rusit, pini këtë çdo ditë

Kardiologu i Njohur: Nëse nuk doni që mus hkëritë tuaja të demtohen për shkak të vi’rusit, pini këtë çdo ditë
Teksti është informues, me një rekomandim për të mos mjekuar veten, dhe shtesat dhe ilaçet duhet të merren në konsultim me mjekun tuaj.

Duke folur në TV Prva, kard’iologu Hadzi-Tanovic Viseslav dha udhëzime të qarta në lu’ftën kundër vi’rusit.

Duke folur rreth asaj se si më shumë njerëz në Serbi vd’esin nga sëm’undjet kardio vaskulare sesa nga vi rusi, gazetarët e TV Prva ftuan si mysafir kardiologun Viseslav Dzadzi-Tanovic i cili dha udhëzime të qarta në lu ft ën kundër këtij vi rusi. Këtu janë deklaratat e tij:

“Sekreti është në parandalimin e mirë. “Kur trupi juaj është i fortë, kur ka imunitet të mirë, ai mund të lu ftojë të gjitha v irus et”.

“Ne kemi të dhëna që thonë se ai vd iq më shumë nga zemra sesa nga vi rusi. Kjo sepse jemi të ekspozuar ndaj stresit dhe pa lëvizje (pa aktivitet fizik). Unë ju këshilloj të bëni gjimnastikë të lehtë çdo mëngjes dhe më pas të ecni.

Kur jeni jashtë dhe vetëm, hiqni maskën dhe merrni frymë. Lejoni trupin të marrë oksigjen. Kur të jeni jashtë, merrni frymë thellë. / Vazho lajmin më posht pas marketingutr.

Duke pasur parasysh rekomandimet e reja që e bëjnë të detyrueshme mbajtjen e maskës edhe në ambient të hapur, mj eku u pyet nga gazetari: “Si t’i heqim maskat kur ekspertët na këshillojnë t’i mbajmë jashtë?”, Të cilave kar diologu iu përgjigj:

“Eshtë e pakuptimtë. Maska parandalon rrjedhjen e oksigjenit. Kur jeni jashtë dhe kur lëvizni, hiqni m askën, lejoni që trupi të marrë frymë lirshëm * (duke pasur parasysh ajrin e ndotur, sidoqoftë, rekomandimi mbetet të vishni ma kën mbrojtëse vazhdimisht dhe të mos e përdorni mas kën vetëm kur ajri është i pastër, në oborrin tuaj, tarracën ose në mal… *).

Vishni maska ​​në ambiente të mbyllura. Kërkimet tregojnë se maskat parandalojnë rrjedhjen e oksigjenit në tru, kështu që fëmijët do të kenë zhvillim të zvogëluar mendor. “Le të heqin maskat ata që ecin në pyll dhe të marrin frymë me mus hkëri të plota”. Tha kardiologu.

“Këshilla ime është që të gjithë të pinë: vitaminë C, vitaminë D dhe asp irinë . Asp irina është e detyrueshme dhe duhet të merret në mbrëmje. Kjo do të parandalojë kolapsin e mus hkërive . / Vazho lajmin më posht pas marketingutr.

Pra, kur operojmë njerëz me sëm undje të zemrës, ne u japim atyre asp irinë për të pirë për pjesën tjetër të jetës së tyre! ”

I pyetur se si të parandalojmë s ëmun djen mendore të shkaktuar nga vir usi, mj.eku tha:

“Nuk ka asnjë arsye për frikë. Dëgjoni ato që ju thonë mjekët, sigurohuni që trupi juaj të jetë rezistent dhe i shëndetshëm. Bëni më shumë stërvitje dhe merrni vitamina.

Besoni se trupi juaj do të kapërcejë vir usin nëse in fektoheni. Mos flisni dhe mos mendoni vetëm për vi rusin, në jetë ka art, sport

Besoni në mj ekësi, sepse ata njerëz që besojnë në m jek ësi, në shërim, shërohen më shpejt dhe më lehtë sesa ata që nuk besojnë.

Nëse dikush vazhdimisht mendon se do të sëm uret, do të inf ektohet, kjo do të ndodhë. Besoni se do ta kapërceni vir usin. “Lëvizni më shumë në ajër të pastër “, këshillon Dr. Hadzi-Tanovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *