Categories
Uncategorized

Nëna i br aktisi pasi babai ndërroi jetë, vëlla e motër bëjnë apelin dri thërues

Nëna i br aktisi pasi babai n dërroi jetë, vëlla e motër bëjnë apelin dri thërues

Stejsi dhe Besjada janë vetëm 16 dhe 14 vj eç por bëjnë një jetë ndryshe nga bashkëmoshatarët e tyre.

Tre vite më parë babai i ndërroi jetë, duke e lë në familjen në kushte tepër të vë shtira. Por h allet për motër e vëlla nuk do të mbaronin me kaq.

Para 3 muajsh nëna i br aktisi, duke i lënë të v etëm dhe të rr ënuar duke shk ëputur çdo kontakt me ta. Besjada jeton në fshatin Trashovicë në Gramsh së bashku me gjyshin e s ëmurë, në një shtëpi gati të rr ënuar dhe pa asnjë kusht.

Të ardhurat e vetme vijnë nga pensioni i gjyshit prej 100 mijë lekë të vjetra. Ndërkohë, Stejsi qëndron në konvikt në Elbasan, ku vazhdon shkollën e mesme profesionale për elektricist.

Mes vë shtirësive të shumta, ai ka zgjedhur ta vazhdojë sepse babai i la a manet të kishte një zanat. Por, nga kushtet e k ëqija ai rr ezikon ta Iërë shkollën. Janë dy fë mijë të cilët janë krejt të vetëm dhe kanë n evojë u rgjente për ndihmë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *