Categories
Uncategorized

Përke qësohet së mundja e Brad Pitt-it, nuk njeh më as familjarët – çfarë po ndodh me aktorin

Brad Pitt-it nuk njeh më fytyrat e njerëzve, madje as të familjarëve dhe miqve të tij. Y lli hollivudian ka zbuluar se v u an nga një çrre gullim i rëndë ne uro logjik që prej vitit 2013, teksa viti pas viti s ëmu ndja është përk eqësuar. Së mu ndja quhet “pro sopa gnos ia”, dhe konsiderohet si ve rbëri e fytyrës. Ajo shkaktohet nga anomalitë ose dë mtimet rreth pjesës së trurit që lidhet me njohjen e fytyrave dhe objekteve.

Kjo së mu ndje u z bulua nga p si ki atri gjerman Joachim Bodamer në vitin 1947.

“Nuk më beson askush. Dua të takoj dikë që vuan nga kjo së mun dje”, ka thënë Pitt. Ai ka shtuar se së mun dja e ka mbajtur për një kohë të gjatë të izoluar pasi njerëzit nuk e kuptojnë dhe fakti që nuk i njeh, i bën ata të besojnë se Pitt nuk i respekton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *