Categories
Uncategorized

E gjeni dot cili numër m ungon në këtë foto brenda 30 sekondave?

Në disa situata, aftësia për t’i k ushtuar v ëmendje de tajeve është çelësi i suksesit. Kjo vl en edhe për kuicet apo en igmat e ndryshme. Mj afton që të pë rqendroheni tek the lbi dhe do arrini të gjeni atë që ju kërkohet.Në foton e m ësipërme ju shihni numrat nga 1 tek 60 dhe ajo çfarë duhet të bëni ju është të gjeni se cili numër mu ngon brenda 30 sekondave. Nëse nuk arrini ta gjeni dot, përgjigjen e keni ne foton më poshtë.

Në disa situata, aftësia për t’i k ushtuar v ëmendje de tajeve është çelësi i suksesit. Kjo vl en edhe për kuicet apo en igmat e ndryshme. Mj afton që të pë rqendroheni tek the lbi dhe do arrini të gjeni atë që ju kërkohet. Në foton e m ësipërme ju shihni numrat nga 1 tek 60 dhe ajo çfarë duhet të bëni ju është të gjeni se cili numër mu ngon brenda 30 sekondave. Nëse nuk arrini ta gjeni dot, përgjigjen e keni ne foton më poshtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *