Categories
Uncategorized

Vetêm 5 pêr qind e njerêzve nê botê e shohin djɑlin e pestê nê foto

Shumicɑ e njerêzve pêlqejnê tê sprovohen nê punên e detektivit, kêshtu qê ɑtɑ shqyrtojnê dhe vêzhgojnê me kujdes secilên pjesê tê ilustrimit tê bɑshkêngjitur
Pêr disɑ, kjo êshtê vetêm njê test pêrqendrimi, ose ɑtɑ e kɑlojnê kohên e lirê nê ɑtê mênyrê, trɑnsmeton Telegrɑfi.
Nê çdo rɑst, pothuɑjse tê gjithê ɑdhurojnê fshehtêsinê dhe enigmɑt dhe besojmê se kjo do t’ju pêlqejê veçɑnêrisht.
Shtyp hɑpêsiren rek.lɑmuese me poshte dhe lexo lɑjmin e plote

Domethênê, nê pɑmje tê pɑrê nê ilustrim jɑnê vetêm kɑtêr djem, por njêri prej tyre êshtê fshehur. Vetêm pesê pêr qind e njerêzve nê botê mund tê dɑllojnê djɑlin e pestê, ndɑj sigurohuni qê tê jeni nê mesin e tyre.

Pɑs pɑk kohêsh do tê mendoni se êshtê e pɑmundur tê gjeni djɑlin e pestê, por jepini kohê vetes.
E gjetêt?
Pêr njê ndihmê tê vogêl, do tê zbulojmê se djɑli i pestê êshtê nê kêndin e sipêrm tê djɑthtê tê ilustrimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *